Začetek nove dobe - ID.3

ID.3.Pozdravi vas. Naelektri. Popelje v prihodnost

D.3 1st je v posebni ponudbi lahko vaš že za 159 EUR/mesec*

ID3

Informativni izračun obroka finančnega leasinga 159 EUR/mesec* za dobo 36 mesecev je narejen ob upoštevanju, da:
• stranka plača polog v višini 30% od znižane prodajne vrednosti vozila,
• v času trajanja pogodbe prevozi 10.000 KM/ leto in
• obvezno sklene VW zavarovanje.

Po preteku pogodbe:
• vozilo odkupi s tem, da plača ostanek vrednosti ali
• za znesek ostanka vrednosti sklene novo pogodbo o financiranju s trenutno veljavnimi pogoji ali
• vozilo vrne (vse obveznosti leasingojemalca in leasingodajalca se medsebojno poravnajo).

Trenutno veljavno eko subvencijo v višini 6.000 EUR (Eko sklad) prejme kupec oz. leasingojemalec.

*Ponudba velja do 31.12.2020 oz. do razprodaje zalog.