Ime podjetja
Avtocenter A2S
A2S Celje
Sedež podjetja
Mariborska 140
3000 Celje - dostava
Pravna oblika
Telefon:
+386 3 425 40 00
Faks:
+386 3 425 40 29
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: